Autor: KHData:  21.06.2017

Dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas

Drogie Koleżanki i Koledzy, jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasza Koleżanka Agata Lulewicz-Sas w dniu 21 czerwca br. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

 Autor: WZData:  12.06.2017

Finał konkursu Big Idea Competition

W dniu 9 czerwca 2017 r. na Wydziale Zarządzania PB odbył się Konkurs Big Idea Competition w ramach projektu LT – PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship

 Autor: WZData:  09.06.2017

GoSmart na start

Projekt "Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation" o akronimie GoSmart BSR został zatwierdzony do finansowania w programie Interreg Baltic Sea Region.

 Autor: KHData:  07.06.2017

III Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych

W dniach 5-6 czerwca 2017 roku w Opolu odbyło się III Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych. Organizatorem forum był Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

 Autor: KHData:  02.06.2017

Dr inż. Krzysztof Kamil Żur

Szanowni Pracownicy, z przyjemnością informuję, że 2 czerwca br. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa K. Żura

 Autor: WZData:  31.05.2017

Teoria zweryfikowana przez praktykę

I tura szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji procesowych zakończyła się sukcesem studentów Wydziału Zarządzania i zdobyciem przez nich profesjonalnych Certyfikatów Kompetencji Procesowych.

 Autor: WZData:  29.05.2017

SUKCES STUDENTÓW KOŁA NAUKOWEGO „WINIEN MA”

W dniach 17-19 maja 2017 roku odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja „Rachunkowość Warta Poznania” zorganizowana przez SKN Rachunkowości KONTO przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski.

 Autor: KPData:  26.05.2017

Gra o Miasto - Smart City Roadshow

25 maja 2017 r. na Wydziale Zarządzania odbyły się warsztaty związane z rozwojem nowoczesnych technologii w miastach. Zostały one przeprowadzone w formule „Gry o Miasto”. W warsztatach wzięło udział 32 studentów

 Autor: AKData:  26.05.2017

II spotkanie projektu pt. „Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies – beFORE"

W dniach 22-23 maja 2017 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się drugie spotkanie projektu pt. „Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies – beFORE".

 Autor: WZData:  25.05.2017

Nagroda dla dr Danuty Szpilko za najlepszą rozprawę doktorską

W dniu 24 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XIV Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2016 r.