Autor: WZData:  25.05.2017

Nagroda dla dr Danuty Szpilko za najlepszą rozprawę doktorską

W dniu 24 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XIV Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2016 r. Konkurs organizowany jest corocznie przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA i redakcję czasopisma Samorząd Terytorialny.

Doktor Danucie Szpilko przyznana została II nagroda za rozprawę doktorską pt. „Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Promotorem pracy była dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.

Nagród I i III nie przyznano. Dodatkowo przyznano trzy wyróżnienia za rozprawy doktorskie.

Rozstrzygnięcie konkursu było jednym z punktów programu Wykładu im. Profesora Michała Kuleszy. Wykład poprzedzony był sesją wspomnieniową oraz uroczystym wręczeniem Pani Ewie Kuleszy Księgi dedykowanej pamięci Profesora pt. „Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z prawa i administracji”. W uroczystości udział wzięli między innymi: Prezydent Bronisław Komorowski, Premier Jerzy Buzek, Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Uniwersytet Warszawski, Prezydent m.st. Warszawy, Prof. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Prof. Mirosław Stec – Uniwersytet Jagielloński, Jerzy Stępień - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

   

Wróć do listy