Autor: KPData:  26.05.2017

Gra o Miasto - Smart City Roadshow

25 maja na Wydziale Zarządzania odbyły się warsztaty związane z rozwojem nowoczesnych technologii w miastach.  Zostały one przeprowadzone w formule „Gry o Miasto”. W warsztatach wzięło udział 32 studentów reprezentujących osiem kół naukowych naszego Wydziału. Mieli za zadanie zainwestować otrzymane środki finansowe w projekty podzielone na cztery kategorie:

 • inteligentne zarządzanie;
 • inteligentne zarządzanie zasobami środowiska;
 • inteligentna edukacja/informacja mieszkańców;
 • inteligentna mobilność.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na ośmioosobowe zespoły. Każdy gracz otrzymał określoną sumę pieniędzy, którą mógł wykorzystać do sfinansowania wybranego projektu. Aby projekt mógł być zrealizowany, środki musiały zostać zainwestowane przez co najmniej dwie osoby. Gracze finansujący projekt oznaczali na mapie Białegostoku miejsce jego realizacji. Każdy projekt inwestycyjny był opisany w sposób, który określał: generowane przez niego dodatkowe koszty dla miasta lub jego oszczędność  oraz wpływ na obniżenie lub podniesienie jakości życia.

Najlepiej poradzili sobie przedstawiciele Studenckiego Koła Organizacji i Zarządzania FORMACJA, którzy zainwestowali w takie projekty jak:

 • program do zdalnego monitorowania zdrowia osób starszych
  i chronicznie chorych;
 • system informacji parkingowej;
 • wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne z możliwością zdalnego regulowania poziomu oświetlenia;
 • oświetlenie wiat przystanków autobusowych wyposażone
  w zintegrowane panele fotowoltaiczne.
 •  

„Gra o Miasto" jest przedsięwzięciem firmy Pracownia Miejska realizowanym
w ramach projektu Smart City Roadshow. Celem jest wypracowanie, w dialogu
z  mieszkańcami, długofalowego planu wdrażania w mieście inteligentnych technologii, które podniosą poziom życia. Projekt „Gra o Miasto” składa się z trzech etapów:

 • rozgrywki ze studentami;
 • rozgrywki z mieszkańcami i aktywistami;
 • warsztatów dla przedstawicieli administracji samorządowej i spółek miejskich, podczas których zostaną zaprezentowane rezultaty gry przeprowadzonej ze studentami oraz mieszkańcami.

Wróć do listy