Autor: EG, MJData:  20.07.2017

Ceremonia zamknięcia Szkoły Letniej 2017 w Ningbo

W dniu 20 lipca 2017 r. oficjalnie zakończyła się Szkoła Letnia w Ningbo Institute of Technology. Podczas ceremonii zamykającej Szkołę wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk prof. Hao Wang certyfikaty potwierdzające ich aktywny udział w tym międzynarodowym projekcie. Warunkiem uzyskania certyfikatu była pozytywna ocena z projektu finałowego z tematyki nawiązującej do Nowego Jedwabnego Szlaku, który studenci przygotowali w 4-osobowych grupach. 

 

Uroczyste wręczenie certyfikatów zostało poprzedzone wystąpieniem Profesora, podczas którego dokonał on podsumowania pracy uczestników Szkoły, jak też podkreślił znaczenie nawiązania interpersonalnych relacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w bogaty program pobytu grupy naszych studentów w Ningbo. W swoim przemówieniu Profesor Wang podkreślił, że bardzo wysoko ocenia dociekliwość i zaangażowanie polskich studentów, których podejście do wiedzy i respekt do wykładowców pozwala także jemu samemu stać się lepszym nauczycielem.

W kolejnej części ceremonii miały miejsce podziękowania ze strony naszych studentów i nauczycieli. Tę część uroczystości poprowadzili studenci Sylwia Bielecka i Konrad Wąsowicz. Podziękowania przybrały kilka form, w tym m.in. artystyczną, obejmującą pokaz tańca w wykonaniu Karola Średzińskiego, a także formę prezentacji multimedialnej ukazującej zdjęcia z przebiegu Szkoły Letniej, którą przygotował Mateusz Karpiński. Słowa podziękowania  za  niezwykle doświadczenia, które stały się udziałem uczestników Szkoły, wyrażone przez dr Martę Jarocką, jak też studentów Paulinę Samaryn i Michała Grygo, skierowane były zarówno do koordynatora, wszystkich wykładowców, jak też studentów z Ningbo Instytut of Technology, którzy jako wolontariusze byli zaangażowani w organizację pobytu polskiej grupy. 

 

   

Wróć do listy