Autor: WZData:  13.09.2017

Staż naukowy Dziekan Wydziału Zarządzania w Chinach

W dnia 6-23 września 2017 roku Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. przebywa na stażu naukowym „Inspiring International Exchange and Cooperation”. Gospodarzem stażu jest Chongqing Jiaotong University – największa uczelnia w południowo-zachodnich Chinach.

Staż realizowany jest w ramach polsko-chińskiego konsorcjum akademickiego „One Belt One Road” (Sino-Polish University Consortium „One Belt One Road”). Do konsorcjum przystąpiły 23 ośrodki akademickie, w tym 9 polskich uczelni: Politechnika Białostocka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Śląski. Konsorcjum akademickie ma wzmocnić współpracę między polskimi i chińskimi uczelniami, doprowadzić do podniesienia jakości kształcenia, badań naukowych i współpracy międzynarodowej.

Ze strony Politechniki Białostockiej udział w stażu biorą ponadto: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. nzw. – Prorektor do spraw Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej oraz dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka z Wydziału Mechanicznego.

Program stażu obejmuje wykłady naukowców z polskich i chińskich uczelni partnerskich, udział w International Academic Workshop, Connectivity of Technology and Economy under „The Belt and Road” Initiative, wizyty studyjne w największych przedsiębiorstwach logistycznych i produkcyjnych w Chongqing oraz udział w zajęciach, których celem jest poznanie tradycji i kultury chińskiej.

Wróć do listy