Autor: WIZData:  08.02.2018

JUŻ OD MARCA RUSZA DRUGA LETNIA EDYCJA EUD 2018 NA WYDZIALE INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia prowadzone w letniej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Białymstoku. Tak jak w przypadku edycji zimowej do uczestnictwa w zajęciach zaproszeni są uczniowie 5. i 6. klas szkół podstawowych z Białegostoku i okolic. EUD to bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej dostoswane do potrzeb dwunastolatków i trzynastolatków. Odbywają się w siedzibie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej na ul. Ojca Tarasiuka 2 w Kleosinie i prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków biznesu. Opiekunowie młodzieży zainteresowanej udziałem w takich spotkaniach proszeni są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową. Rekrutacja właśnie ruszyła!!!!

Warto przypomnieć, że Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) zainaugurował swoją działalność w 2008 roku w Warszawie, a od września 2009 roku funkcjonuje jako projekt ogólnopolski. Edukacja ekonomiczna dzieci jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach. Współcześnie dzieci coraz szybciej stają się aktywnymi podmiotami świata ekonomii. Coraz baczniej obserwują rynek, otrzymują kieszonkowe i partycypują w procesie wyboru produktów. Ważnym jest, aby budować u dzieci racjonalne postawy związane nie tylko z nabywaniem dóbr, ale także inicjować i kształtować ich przyszłe postawy przedsiębiorcze.

Inicjatywa EUD prowadzona jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami – najlepszymi polskimi wyższymi uczelniami ekonomicznymi. Do tego grona z sukcesem dołączyła Politechnika Białostocka. Projekt Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego działa w systemie semestralnym, gdzie każdy semestr nauki obejmuje sześć spotkań, trwających po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia dla uczniów – składające się z wykładów i części warsztatowej – prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów. Młodzi słuchacze EUD biorący udział w zajęciach otrzymują wpisy do specjalnego indeksu, będące poświadczeniem ich obecności na spotkaniach. Każdy student obecny na minimum 4 z 6 wykładów w danym semestrze, otrzymuje dyplom ukończenia nauki. Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach mogą liczyć na certyfikat z wyróżnieniem.

Tak jak w poprzedniej edycji, w ramach EUD zostały także przewidziane wykłady dla rodziców, które planowane są równolegle z zajęciami dla dzieci. Służą jako wsparcie i umożliwiają pozyskanie nowej użytecznej wiedzy niezbędnej do odpowiedzialnego wkraczania w świat ekonomii wspólnie z dzieckiem.

Rekrutacja na spotkania w ramach bieżącej, zimowej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Białymstoku trwa. Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dostępny jest na stronie internetowej projektu http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2.

Zapraszamy uczniów do nauki ekonomii razem z nami! Starujemy 3-go marca 2018!     

Miejsce spotkań:

Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. o. S. Tarasiuka 2 w Kleosinie
Zajęcia dla dzieci: Aula 18 (budynek Berlin)
Zajęcia dla rodziców: Sala 4 (budynek Berlin)

Harmonogram i tematyka spotkań w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 

Termin spotkania

Tematyka

03.03.2018

godz. 9.50 – 11.50

INAUGURACJA LETNIEJ EDYCJI EUD

Spotkanie I.

 

DOBRO PRYWATNE A DOBRO PUBLICZNE

dr Łukasz Nazarko

17.03.2018

godz. 9.50 – 11.30

Spotkanie II.

 

ROLA MARKETINGU WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE

dr Urszula Widelska

14.04.2018

godz. 9.50 – 11.30

Spotkanie III.

 

KONFLIKT NIE JEDNO MA OBLICZE

dr Andrzej Smolarczyk

28.04.2018

godz. 9.50 – 11.30

Spotkanie IV.

 

MŁODY INWESTOR NA GIEŁDZIE

dr Iwona Piekunko

12.05.2018

godz. 9.50 – 11.30

Spotkanie V.

 

PRAKTYKA I INSPIRACJE BIZNESOWE

Magdalena Sadłowska

26.05.2018

godz. 9.50 – 11.50

Spotkanie VI.

 

TALENT AUTOPREZENTACJI

Aneta Tomkiel

 

ZAKOŃCZENIE LETNIEJ EDYCJI EUD

 

Harmonogram i tematyka spotkań dla rodziców w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 

Termin spotkania

Tematyka

03.03.2018

godz. 10.00 – 11.30

Spotkanie I.

 

EMPATYCZNA KOMUNIKACJA W RODZINIE

dr Andrzej Smolarczyk

17.03.2018

godz. 10.00 – 11.30

Spotkanie II.

 

RODZIC I NAUCZYCIEL – PARTNERZY PROCESU EDUKACJI

Aneta Tomkiel

14.04.2018

godz. 10.00 – 11.30

Spotkanie III.

 

NARZĘDZIA COACHINGOWE W EDUKACJI DZIECI

dr AnnaKononiuk

28.04.2018

godz. 10.00 – 11.30

Spotkanie IV.

 

MIASTO (NIEDALEKIEJ) PRZYSZŁOŚCI
dr hab. Ewa Glińska

12.05.2018

godz. 10.00 – 11.30

Spotkanie V.

 

TEORIA GIER W WYCHOWANIU – JAK NAUKA
O PODEJMOWANIU DECYZJI MOŻE POMÓC
W RODZICIELSTWIE

dr Łukasz Nazarko

26.05.2018

godz. 10.00 – 11.30

Spotkanie VI.

 

WPŁYW MEDIÓW MASOWYCH NA ODBIORCÓW

dr Krzysztof Stepaniuk

              

Wróć do listy