Studia II stopnia

Studia II stopnia

Wydział Zarządzania posiada w ofercie edukacyjnej trzy kierunki studiów II stopnia, które są realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dwa kierunki studiów są przeznaczone dla inżynierów (zarządzanie i inżynieria produkcji oraz logistyka), jeden dla osób które ukończyły studia  na poziomie licencjackim (zarządzanie). W naszej ofercie przewidzieliśmy również możliwość kształcenia absolwentów kierunków ekonomicznych na logistyce (wówczas studia trwają 2 lata).