Nano2all

Nanotechnologia jest nauką i techniką obejmującą prace badawcze i wdrożeniowe dotyczące ekstremalnie małych elementów (mierzonych w nanometrach). Nanotechnologie są szeroko wykorzystywane w produktach codziennego użytku i z pewnością będą odgrywać istotną rolę także w przyszłości. Jednakże stosowanie nanotechnologii wzbudza pewne obawy związane z potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia ludzi, zagrożeniami dla środowiska, jak również szerszymi społecznymi i etycznymi kwestiami związanymi z ich ewentualnymi nieprzewidywalnymi skutkami w dłuższym okresie czasu.W odpowiedzi na powyższe problemy opracowano nowe podejście określane jako „Odpowiedzialne Badania i Innowacje” (Responsible Research and Innovation - RRI). Odpowiedzialne badania i innowacje zakładają, że podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, politycy, przedsiębiorcy, organizacje trzeciego sektora i inne) współpracują ze sobą w celu lepszego dostosowania procesów badawczych i innowacyjnych, jak też ich wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.

Projekt NANO2ALL stosuje to podejście i zamierza współpracować z różnymi grupami społecznymi w celu prowadzenia dyskusji dotyczącej ważnych kwestii wynikających z zastosowania nanotechnologii. Pomoże to zaprojektować plan z trajektoriami innowacji, które zagwarantują najwyższe prawdopodobieństwo doprowadzenia do takich zastosowań nanotechnologii, które są społecznie akceptowalne. Projekt pozwoli ponadto zdefiniować nezbędne działania w celu zwiększenia społecznego zaangażowania na rzecz nanotechnologii. NANO2ALL będzie również gromadzić i udostępniać wiedzę, narzędzia i najlepsze praktyki w zakresie RRI w celu ułatwienia i większego zmotywowania do szerszego wykorzystania tego podejścia w obszarze zastosowań nanotechnologii.


Tytuł 1

1000

Licznik
nr 1

2000

Licznik
nr 2

3000

Licznik
nr 3

4000

Licznik
nr 4