Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Białymstoku

 Z satysfakcją informujemy, że w dniu 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Białymstoku.Reaktywacja Oddziału nastąpiła po dwuletniej przerwie z inicjatywy pracowników Wydziału Zarzadzania Politechniki Białostockiej.

Warto podkreślić, że Oddział TNOiK w Białymstoku działa w strukturze Towarzystwa od ponad 50 lat. Został on powołany w dniu 1 lipca 1962 roku uchwałą Zarządu Głównego TNOiK w Warszawie.

Głównym celem reaktywowania Oddziału TNOiK w Białymstoku jest budowa regionalnej platformy wymiany doświadczeń i wzajemnego doskonalenia na bazie najlepszych praktyk z zakresu kierowania i doskonalenia organizacji. Celem funkcjonowania Oddziału jest też stworzenie sieci współpracy z podlaskimi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji i samorządu.

 Struktura i władze Oddziału

 W dniu 30 września 2015 r. w trakcie pierwszego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego reaktywowanego Oddziału TNOiK w Białymstoku zostały przeprowadzone Wybory Prezesa i Prezydium Zarządu oraz władz pozostałych organów Oddziału TNOiK w Białymstoku. W zebraniu tym uczestniczyło 38 nowych członków reaktywowanego Oddziału. W trakcie Walnego Zebrania Oddziału TNOiK w Białymstoku ukonstytuowały się:

Zarząd Oddziału TNOiK w Białymstoku, w składzie:

 1. Prezes Zarządu – dr inż. Arkadiusz Jurczuk,
 2. Wiceprezes Zarządu – mgr inż. Mirosław Leśniewski,
 3. Wiceprezes Zarządu – dr hab. inż. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. PB,
 4. Skarbnik – dr inż. Ireneusz Januszewicz,
 5. Sekretarz Zarządu – dr Anna Wasiluk,
 6. Członek Zarządu – dr Sławomira Hajduk,
 7. Członek Zarządu – dr Joanna Jończyk.

Rada Naukowa Oddziału TNOiK w Białymstoku w składzie:

 1. Przewodniczący - prof. zw. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko,
 2. Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. PB,
 3. Sekretarz - dr inż. Alicja Gudanowska,
 4. dr inż. Anna Olszewska,
 5. dr hab. inż. Dariusz Siemieniako,
 6. dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw. PB,
 7. dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw. PB,
 8. dr inż. Joanna Godlewska.

Komisja Rewizyjna Oddziału TNOiK w Białymstoku w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Andrzej Pawluczuk,
 2. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Katarzyna Dębkowska,
 3. Sekretarz Komisji Rewizyjnej – dr Joanna Samul,
 4. Członek Komisji Rewizyjnej - dr Anna Dyhdalewicz,
 5. Członek Komisji Rewizyjnej – dr inż. Maciej Dariusz Dobrzyński.

Sąd Koleżeński Oddziału TNOiK w Białymstoku w składzie:

 1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – dr inż. Krzysztof Dziekoński,
 2. Członek Sądu Koleżeńskiego – dr Katarzyna Krot,
 3. Członek Sądu Koleżeńskiego – dr Sylwia Saczyńska-Sokół.