Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Białymstoku

Głównym celem OddziałuTowarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w BiałymstokuTNOiK w Białymstoku jest budowa regionalnej platformy wymiany doświadczeń i wzajemnego doskonalenia na bazie najlepszych praktyk z zakresu zarządzania, organizacji i kierowania. Działalność Oddziału koncertuje się na tworzeniu sieci współpracy z podlaskimi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji i samorządu. Celem Oddziału jest także rozwijanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych oraz edukacja z zakresu zarządzania nowoczesnym, innowacyjnym przedsiębiorstwem.

Oddział TNOiK w Białymstoku został reaktywowany w dniu 30 września 2015 r. w trakcie pierwszego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Reaktywacja Oddziału w Białymstoku nastąpiła z inicjatywy pracowników Wydziału Zarzadzania Politechniki Białostockiej po ponad dwuletniej przerwie. Warto podkreślić, że Oddział TNOiK w Białymstoku działa w strukturze Towarzystwa od ponad 50 lat. Został on powołany w dniu 1 lipca 1962 roku uchwałą Zarządu Głównego TNOiK w Warszawie.

Oficjalna strona TNOiK: http://www.tnoik.org/

Przegląd Organizacji - czasopismo naukowe TNOiK: http://www.przegladorganizacji.pl/

Struktura i władze Oddziału

Kadencja 2017-2020

Zarząd Oddziału TNOiK w Białymstoku, w składzie:

 1. Prezes Zarządu – dr inż. Arkadiusz Jurczuk,
 2. Wiceprezes Zarządu – dr Anna Wasiluk
 3. Skarbnik – dr inż. Ireneusz Jakuszewicz,
 4. Sekretarz Zarządu – dr Katarzyna Krot,
 5. Członek Zarządu – dr hab. inż. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. PB,
 6. Członek Zarządu – dr Sławomira Hajduk,
 7. Członek Zarządu – dr Joanna Jończyk.

Rada Naukowa Oddziału TNOiK w Białymstoku w składzie:

 1. Przewodniczący - prof. zw. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko,
 2. Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. PB,
 3. Sekretarz – dr Katarzyna Dębkowska,
 4. dr inż. Alicja Gudanowska,
 5. dr inż. Joanna Godlewska,
 6. dr hab. Agata Lulewicz-Sas,
 7. dr inż. Anna Olszewska,
 8. dr hab. inż. Dariusz Siemieniako,
 9. dr hab. Elżbieta Szymańska, , prof. nzw. PB,
 10. dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw. PB.

Komisja Rewizyjna Oddziału TNOiK w Białymstoku w składzie: 

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Andrzej Pawluczuk,
 2. dr Anna Bagieńska,
 3. dr Anna Dyhdalewicz,
 4. dr Joanna Samul,
 5. dr Anna Tomaszuk.

Sąd Koleżeński Oddziału TNOiK w Białymstoku w składzie:

 1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – dr inż. Andrzej Daniluk,
 2. dr inż. Krzysztof Dziekoński,
 3. dr Sylwia Saczyńska-Sokół,
 4. mgr Piotr Werner.