Kalendarz akademicki


Harmonogram zajęć w roku akademickim 2016/2017

SEMESTR ZIMOWY 2016/2017

     

26.09.2016 - 30.10.2016

zajęcia dydaktyczne

31.10.2016 – 01.11.2016

przerwa świąteczna

02.11.2016 – 10.11.2016

zajęcia dydaktyczne

11.11.2016 – 13.11.2016

przerwa świąteczna

14.11.2016 – 21.12.2016

zajęcia dydaktyczne – 21.12.2016 (środa) zajęcia wg rozkładu na piątek

22.12.2016 – 08.01.2017

przerwa świąteczna

09.01.2017 – 29.01.2017

zajęcia dydaktyczne

30.01.2017 – 07.02.2017

sesja egzaminacyjna podstawowa

08.02.2017 – 14.02.2017

sesja egzaminacyjna poprawkowa

15.02.2017 – 19.02.2017

rejestracja na semestr letni

SEMESTR LETNI 2016/2017

20.02.2017 – 13.04.2017

zajęcia dydaktyczne – 13.04.2017 (czwartek) zajęcia wg rozkładu na piątek

14.04.2017 – 18.04.2017

przerwa świąteczna

19.04.2017 – 30.04.2017

zajęcia dydaktyczne

01.05.2017 – 03.05.2017

przerwa świąteczna

04.05.2017 – 02.06.2017

zajęcia dydaktyczne

5-26.05.2017

na wniosek SSPB, jeden piątek zostanie ogłoszony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia 2017

03.06.2017 – 04.06.2017

przerwa świąteczna

05.06.2017 – 13.06.2017

zajęcia dydaktyczne

14.06.2017 – 23.06.2017

sesja egzaminacyjna podstawowa (15-16.06.2017 przerwa świąteczna)

11.09.2017 – 17.09.2017

sesja egzaminacyjna poprawkowa

18.09.2017 – 24.09.2017

rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

25.09.2017

rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018

 

Zestawienie zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

   

L.p.

Termin zjazdu

1

30.09 – 02.10.2016r. RiZF  ACCA

2

07 – 09.10.2016r.

3

14 – 16.10.2016r.

4

28 – 30.10.2016r.

5

04 – 06.11.2016r.

6

18 – 20.11.2016r.

7

25 – 27.11.2016r.

8

09 – 11.12.2016r.

9

16 – 18.12.2016r.

10

13 – 15.01.2017r.

11

20 – 22.01.2017r. RiZF  ACCA

12

27 – 29.01.2017r

30.01.2017 – 07.02.2017                   sesja egzaminacyjna podstawowa
08.02.2017 – 14.02.2017                   sesja egzaminacyjna poprawkowa
15.02.2017 – 19.02.2017                   rejestracja na semestr letni

  

Zestawienie zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017  

L.p.

Termin zjazdu

1

24 – 26.02.2017r. RiZF  ACCA

2

03 – 05.03.2017r.

3

10 – 12.03.2017r.

4

24 – 26.03.2017r.

5

31.03 – 02.04.2017r.

6

07 – 09.04.2017r.

7

21 – 23.04.2017r.

8

05 – 07.05.2017r.

9

12 – 14.05.2017r.

10

19 – 21.05.2017r. RiZF  ACCA

11

26 – 28.05.2017r.

12

09 – 11.06.2017r.

14.06.2017 – 23.06.2017                   sesja egzaminacyjna podstawowa (15-16.06 – przerwa świąteczna)
11.09.2017 – 17.09.2017                   sesja egzaminacyjna poprawkowa                           
18.09.2017 – 24.09.2017                   rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018
25.09.2017                                           rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018