Kontakt


Dziekanat Wydziału Zarządzania

Rok akademicki 2016/2017

Kierownik dziekanatu: mgr Joanna Grabarska tel. 7469810 j.grabarska@pb.edu.pl

Zastępca kierownika: mgr Artur Kozłowski tel. 7469814 a.kozlowski@pb.edu.pl

Godziny przyjęć interesentów:

Studia stacjonarne:

Poniedziałek: 11:00 – 15:00
Wtorek: 11:00 – 15:00
Środa: 11:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 10:00
Piątek: 11:00 – 15:00

Studia niestacjonarne (w terminach zjazdów):

Sobota: 8:00 – 12:00

 

Kierunek

Rok

Stacjonarne

Niestacjonarne

Logistyka

I

Artur Kozłowski
tel. 7469814

a.kozlowski@pb.edu.pl

Wanda Krasowska tel.7469814
w.krasowska@pb.edu.pl

II

Artur Kozłowski
tel. 7469814

a.kozlowski@pb.edu.pl

Artur Kozłowski
tel. 7469814

a.kozlowski@pb.edu.pl

III

Joanna Iwaniuk
tel. 7469813
j.iwaniuk@pb.edu.pl

Beata Wojniusz
tel. 7469811
b.wojniusz@pb.edu.pl

IV

Joanna Iwaniuk
tel. 7469813

j.iwaniuk@pb.edu.pl

Joanna Iwaniuk
tel. 7469813
j.iwaniuk@pb.edu.pl

TiR

I stopnia

I

Anna Borucka
tel. 7469812
a.borucka@pb.edu.pl

-

II

Anna Borucka
tel. 7469812
a.borucka@pb.edu.pl

-

III

Anna Borucka
tel. 7469812
a.borucka@pb.edu.pl

-

Zarządzanie
I stopnia

I

Joanna Grabarska
tel. 7469810

j.grabarska@pb.edu.pl

-

II

Joanna Grabarska
tel. 7469810

j.grabarska@pb.edu.pl

-

III

Wanda Krasowska tel.7469814
w.krasowska@pb.edu.pl

-

Zarządzanie
II stopnia

I

Beata Wojniusz
tel. 7469811
b.wojniusz@pb.edu.pl

Kira Chiżniak
tel. 7469812
k.chizniak@pb.edu.pl

II

Kira Chiżniak
tel. 7469812
k.chizniak@pb.edu.pl

Wanda Krasowska tel.7469814
w.krasowska@pb.edu.pl

Zarządzanie
i inżynieria usług

II

Janina Matysewicz
tel. 7469811
j.matysewicz@pb.edu.pl

-

Zarządzanie
 i inżynieria produkcji

I stopnia

I

Janina Matysewicz
tel. 7469811
j.matysewicz@pb.edu.pl

Janina Matysewicz
tel. 7469811
j.matysewicz@pb.edu.pl

II

Beata Wojniusz
tel. 7469811
b.wojniusz@pb.edu.pl

Janina Matysewicz
tel. 7469811
j.matysewicz@pb.edu.pl

III

Janina Matysewicz
tel. 7469811
j.matysewicz@pb.edu.pl

-

Sem. VII

Kira Chiżniak
tel. 7469812
k.chizniak@pb.edu.pl

Joanna Grabarska
tel. 7469810

j.grabarska@pb.edu.pl

Zarządzanie
 i inżynieria produkcji
II stopnia

Sem. I

-

-

Sem. II

Anna Borucka
tel. 7469812
a.borucka@pb.edu.pl

-

Sem. III

-

-