Opłaty

  

Wysokość czesnego
dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2016/2017

Kierunek

Stopień

Czesne

(opłata za każdy semestr)

Logistyka

I stopień

2800

II stopień

2800

Turystyka i rekreacja

I stopień

2500

Zarządzanie

I stopień

2500

II stopień

2500

II stopień RiZF ACCA

3200

Zarządzanie i inżynieria usług

I stopień

2800

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopień

2800

II stopień

3000

            

Wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć
z powodu niezadowalających wyników w nauce
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2016/2017     

Forma

Opłata (zł/godz. zajęć)

Wykład

15,00

Ćwiczenia audytoryjne

16,00

Seminarium

24,00

Zajęcia laboratoryjne

36,00

Zajęcia projektowe

29,00

Pracownia specjalistyczna

29,00

Ćwiczenia terenowe

15,00

Ćwiczenia z języka obcego

9,00

Ćwiczenia z wychowania fizycznego

6,00