WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

AKTUALNOŚCI

Weź udział w rekrutacji na studia zagraniczne Erasmus+!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ na semestr letni 2017/18 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

Aby wziąć udział w wymianie, przynieś dokument z listy do Biura ds. Współpracy międzynarodowej: http://bwm.pb.edu.pl/ep/pro/s/wymagania-jezykowe

lub zapisz się na egzamin z języka angielskiego (poziom B1)

TERMIN EGZAMINU TO 23 PAŹDZIERNIKA 2017 (godzina 17:00), sala 28C (sala lekcyjna LO PB) na Wydziale Informatyki

ZAPISY: m.nawotczynska@pb.edu.pl  do 20.10.2017 (godzina 12:00)

Przyjmowanie oryginałów dokumentów potwierdzających kompetencje językowe (tylko na wyjazd
w sem. letnim 2017) do 23.10.2017 w:

Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej,

Budynek Wydziału Informatyki

 1. Wiejska 45A, p. 4B (w części C)

Zasady w skrócie:

 • Wynik egzaminu ważny jest na wyjazd w sem. letnim 2017/18 i zimowym 2018/19.
 • Rekrutacja dotyczy wyjazdu w semestrze letnim 2017/18, więc przyjmowane są wyłącznie dokumenty (świadectwa, zaświadczenia) związane z tym terminem.
 • Na każdym stopniu studiów można wyjechać na 12 miesięcy!
 • Stypendyści programu LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ (którzy odbyli studia lub praktyki) w ANKIECIE KANDYDATA wpisują 100%!
 • Aby wyjechać w momencie wyjazdu trzeba być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia już w pierwszym semestrze może wyjechać absolwent studiów I stopnia PB. Absolwenci studiów I stopnia innych uczelni mogą wyjechać dopiero po zaliczeniu dwóch semestrów w PB.

 

UWAGA!!!

Aby wyjechać w semestrze letnim należy przynieść ankietę kandydata do 03.11.2017 do dr Joanny Szydło do pokoju 213KF.

Link do ankiety: http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/fomularze/1

 

Koordynator Wydziałowy (studenci wyjeżdżający)

dr Joanna Szydło, e-mail: j.szydlo@pb.edu.pl 

Terminy konsultacji:

środa: 12.15-14.00, pokój: 213 KF
czwartek: 10.15-11.00, pokój: 213 KF
piątek: 11.15-12.00, pokój: 213 KF
WARUNKIWYJAZDU

Wyjazd na studia trwa 1 lub 2 semestry, a na praktyki 2 lub 3 miesiące. Łączny kapitał do wykorzystania w ciągu każdego cyklu studiów to 12 miesięcy.

Sumując wyjazdy z pierwszego i drugiego stopnia studiów, można spędzić za granicą 2 lata.

Student ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ musi posiadać:

 • minimalną średnią ocen 3.2,
 • znajomość języka obcego, na poziomie co najmniej B1, potwierdzoną egzaminem językowym,
 • dług kredytowy nie większy niż 6 punktów ECTS (w momencie wyjazdu).

Student wyjeżdżający na praktykę, samodzielnie zajmuje się jej poszukiwaniem. Ważne, aby praktyka była związana z kierunkiem studiów. Można odbyć ją także w ramach praktyki obowiązkowej. Zapisy prowadzone są do wyczerpania środków. Więcej informacji na stronie:

http://bwm.uci.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/praktyki

STYPENDIUM

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:

 • stypendium główne (wypłacane w EUR)
 • stypendium główne + dodatek socjalny (dodatek dla studentów pobierających stypendium socjalne w PB – ok. 800 PLN/mies. Całość wypłacana w PLN z funduszu PO WER)

Tabela 1. Stawki stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2016/17.

Kraje

Wysokość stypendium głównego
(wyjazd na studia)

Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym
(wyjazd na studia)

Wyjazd na praktyki
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 EUR/mies. 3015 zł/mies. 600 EUR/mies.
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 EUR/mies. 2799 zł/mies. 550 EUR/mies.
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 350 EUR/mies. 2369 zł/mies. 450 EUR/mies.

Źródło: Dane z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

Wykaz uczelni partnerskich Wydziału Inżynierii Zarządzania znajduje się na stronie:

http://bwm.uci.pb.edu.pl/pe/kpo/ws/uczelnie/wz

WYJAZD ABSOLWENTÓW

Na praktyki w programie Erasmus+ może wyjechać również absolwent PB. Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów oraz musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Wszelkie informacje dla studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej wyjeżdżających na partnerskie uczelnie zagraniczne można odnaleźć pod adresem:

http://bwm.uci.pb.edu.pl/ep/pro/s/info

Link do filmów na temat programu Erasmus+ znajduje się na stronie:

http://bwm.uci.pb.edu.pl/pl/node/468