WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

AKTUALNOŚCI 

Drodzy Studenci!!!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ na semestr zimowy 2017/18 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej.

Należy złożyć wypełnioną komputerowo ankietę kandydata (formularz znajduje się na stronie: http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/fomularze/1) do koordynatora wydziałowego do dnia  3 kwietnia 2017 r. do pokoju 213 KF lub 104 KF – sekretariatu KEiNS (z dopiskiem: dla Joanny Szydło) .

4 kwietnia 2017 r. będzie ogłoszona wstępna lista zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Koordynator Wydziałowy (studenci wyjeżdżający)
dr Joanna Szydło, e-mail: j.szydlo@pb.edu.pl

Terminy konsultacji:
wtorek: 10.15-13.00, pokój: 213 KF
środa: 10.15-13.00, pokój: 213 KF

WARUNKIWYJAZDU

Wyjazd na studia trwa 1 lub 2 semestry, a na praktyki 2 lub 3 miesiące. Łączny kapitał do wykorzystania w ciągu każdego cyklu studiów to 12 miesięcy.

Sumując wyjazdy z pierwszego i drugiego stopnia studiów, można spędzić za granicą 2 lata.

Student ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ musi posiadać:
  • minimalną średnią ocen 3.2, 
  • znajomość języka obcego, na poziomie co najmniej B1, potwierdzoną egzaminem językowym,
  • dług kredytowy nie większy niż 5 punktów ECTS (w momencie wyjazdu). 

Student wyjeżdżający na praktykę, samodzielnie zajmuje się jej poszukiwaniem. Ważne, aby praktyka była związana z kierunkiem studiów. Można odbyć ją także w ramach praktyki obowiązkowej. Zapisy prowadzone są do wyczerpania środków. Więcej informacji na stronie:

http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/praktyki

STYPENDIUM
W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:
  • stypendium główne (wypłacane w EUR)
  • stypendium główne + dodatek socjalny (dodatek dla studentów pobierających stypendium socjalne w PB – ok. 800 PLN/mies. Całość wypłacana w PLN z funduszu PO WER)

Tabela 1. Stawki stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2016/17.

Kraje Tabela 1. Stawki stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2016/17. Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym (wyjazd na studia)  
Wyjazd na praktyki
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 EUR/mies. 2965 zł/mies. 600 EUR/mies.
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 EUR/mies. 2541 zł/mies. 500 EUR/mies.
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 EUR/mies. 2118 zł/mies. 400 EUR/mies.

Źródło: Dane z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

Wykaz uczelni partnerskich Wydziału Zarządzania znajduje się na stronie:

http://bwm.uci.pb.edu.pl/pe/kpo/ws/uczelnie/wz

WYJAZD ABSOLWENTÓW

Na praktyki w programie Erasmus+ może wyjechać również absolwent PB. Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów oraz musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Wszelkie informacje dla studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej wyjeżdżających na partnerskie uczelnie zagraniczne można odnaleźć pod adresem:

http://bwm.uci.pb.edu.pl/ep/pro/s/info

STATYSTYKI

W latach 2013-2015 liczba studentów Wydziału Zarządzania uczestniczących w programie Erasmus wyniosła 90 osób. W porównaniu do innych wydziałów Politechniki Białostockiej, tuż po Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Architektury, była to największa liczba studentów wyjeżdżających do innych krajów (tabela 2).

Tabela 2. Wyjazdy studentów PB na studia w ramach programu Erasmus w latach 2013-2015.

Wydział

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Razem

Architektury

19

29

24

30

102

Budownictwa i Inżynierii Środowiska

30

45

33

24

132

Elektryczny

11

9

7

2

29

Informatyki

5

6

9

7

27

Mechaniczny

5

7

14

12

38

Zarządzania

16

28

27

19

90

Źródło: Dane z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.