Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją

W obecnych realiach gospodarczych rośnie zapotrzebowanie i zainteresowanie inżynierami posiadającymi wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania produkcją. Sytuacja ta wymusza wprowadzanie zmian i tworzenie nowych koncepcji zarządzania.

Naszym celem, jako studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest odnalezienie się na rynku pracy z wiedzą teoretyczną popartą stosownym doświadczeniem. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez przyszłych pracodawców postanowiliśmy zainicjować powstanie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Zarządzania Produkcją.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją zostało zarejestrowane 19 lutego 2007 roku. Działa przy Katedrze Zarządzania Produkcją na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Ogólnym celem działalności Koła jest:

  • zgłębianie wiedzy oraz zdobywanie praktycznego doświadczenia w zakresie zarządzania produkcją;
  • poznawanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych procesów produkcyjnych;
  • poznanie nowoczesnych systemów zarządzania produkcją.

Prezes
Marzena Krasowska

Wiceprezes
Piotr Kejza

Sekretarz
Edyta Kowalewska          

Kontakt z  Kołem
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu: Marzena Krasowska
e-mail:   sknzp.wz@gmail.com
znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/sknzp.wz
 
        
  

Realizacja celów Koła Naukowego następuje poprzez:

  • organizowanie wykładów, szkoleń oraz seminariów związanych z tematyką zarządzania produkcją;
  • organizowanie i udział w konferencjach, sympozjach, zebraniach naukowych;
  • współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi.