Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego

Koło naukowe Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego powstało w 2007 roku wpisując się w aktualną problematykę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Członkami koła głównie byli pracownicy Wydziału Zarządzania i Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Wraz ze zmianami statusu członków i działalności kół naukowych zostało ono przekształcone w studencki koło naukowe. Członkowie koła przez blisko 10 lat prowadzili obsługę systemu zdalnego e-nauczania MOODLE www.moodle.pb.edu.pl na potrzeby pracowników Wydziału Zarządzania, Studenckich Kół Naukowych oraz studentów. Wychodząc na potrzeby członków koła rozszerzyło ono działania o obszary innowacyjności, edukacji oraz analizy systemowej.

Prezes RKNPSSI
Małgorzata Olszewska

Vice Prezes RKNPSSI
Adrian Rudczuk

Sekretarz RKNPSSI
Karolina Romanowska


      

W swej historii działania, koło zorganizowało samodzielnie bądź we współpracy projekty pt. Innowacyjny Manager, spotkanie z niewidomym Pawłem Urbańskim, a także aktywnie angażowało się w popularyzację nauki podczas corocznie organizowanego Festiwalu Nauki i Sztuki, w tym wielkiego polskiego patriotę, wybitnego naukowca i odkrywcę wielu zjawisk chemicznych Jana Czochralskiego. Członkowie kola samodzielnie bądź we współpracy z opiekunem naukowym przygotowali publikacje naukowe i prezentowali wyniki badań na międzynarodowych konferencjach.

GRUDZIEŃ 2016
Wspólne działania członków koła ze studentami Erasmus + w ramach projektów z business dynamics.

MAJ 2016
Aktywny udział członków w Festiwalu Nauki i Sztuki w maju 2016 roku. Małgorzaty Olszewskiej przy prowadzeniu warsztatów na temat Modelowanie strategiczne z programem Vensim oraz Moniki Małoń i Adriana Rudczuka na temat: Kompetencje na rynku pracy w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym.