Studenckie Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania "FORMACJA"

Studenckie Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania "FORMACJA"

Jesteśmy zgranym i dynamicznym zespołem Studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Pomimo różnych zainteresowań mamy wspólną potrzebę rozwoju własnych umiejętności i zdobywania praktycznej wiedzy. Bardzo dobrze określa nas jedna z myśli Petera Druckera: Ludzie rosną wraz z wymaganiami, które sami sobie stawiają. Stworzyliśmy "Formację" bo wierzymy że sukces jest dziełem wspólnym. Chcieliśmy również pokazać, że koło naukowe może być czymś więcej niż tylko czytaniem książek i pisaniem referatów. Dla nas to możliwość przeniesienia teorii w praktykę, a wszystko dzięki projektom, poprzez które mamy szansę rozwijać umiejętności oraz doskonalić wiedzę zdobytą na wykładach i ćwiczeniach. Robimy różne projekty, jedna grupa organizuje imprezę uczelnianą, a inna wdraża nowoczesną koncepcję zarządzania w jednym z przedsiębiorstw, częścią wspólną jest możliwość uczenia się od siebie i od innych. W skrócie tak właśnie wyglądamy, jeżeli chcesz nas poznać lepiej po prostu skontaktuj się z nami a na pewno wspólnie coś zdziałamy.

Prezes
Wioleta Ostrowska

Wiceprezes
Karolina Sobolewska

Wiceprezes
Marcin Ginszt

              

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2015/2016

 • Nawiązanie kontaktu z firmami działającymi na terenie Białegostoku (SMP Sp. z o.o., hotel Esperanto, restauracja Kawelin).
 • Przygotowanie projektu oraz badań w celu analizy poziomu motywacji w powyższych firmach.
 • Przygotowanie raportu oraz prezentacja wyników przeprowadzonych badań.
 • Zapoznanie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych.

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2014/2015

 • Projekt organizacji prac projektowych w firmie AC S.A.
 • Organizacja praktyk studenckich przy okazji realizacji projektu SMED w firmie BIANOR.
 • Przygotowanie szkoleń przy współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz firmą T-matic Systems SA.
 • Usprawnienie przezbrajania wtryskarki w firmie BIANOR o 30%, nawiązanie bliższej współpracy z firmą.

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2013/14

 • Projekt Lean w przedsiębiorstwie AC.      

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2010/2011

 • Projekt Lean w przedsiębiorstwie Promotech.
 • Praca badawczo-naukowa "Czy zyski biorą się z innowacji?"
 • Dni Wydziału Zarządzania - Dzień Kół Naukowych.
 • Projekt Lean w firmie SMP.
 • Warsztaty "Praca w grupie".
 • Szkolenie prowadzone przez Profit.
 • Promocja konkursu PAC.
 • Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik.
 • Warsztaty "Sztuka efektywnej pracy w grupie".

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2009/2010

 • Studenckie Dni Wydziału Zarządzania 2009.
 • Wycieczka do FSO.
 • Mapowanie strumienia wartości w firmie Bianor
 • Rekrutacja
 • Zarządzanie stroną www cz. II

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2008/2009

 • Targi Pracy Politechniki Białostockiej 2009.
 • VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.
 • Lean Manufacturing w firmie KART - opublikowanie raportu.
 • Employer Branding.
 • Zarządzanie stroną www cz. I.
 • Rekrutacja - projekt plakatu.

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2007/2008

 • Targi Pracy Politechniki Białostockiej 2008.
 • Gra giełdowa dla studentów.
 • System zarządzania zasobami ludzkimi w Kole Naukowym.
 • Lean Manufacturing w firmie KART - cz. II.
 • Analiza rynku sektora mięsnego - cz. II.

Projekty zrealizowane w roku akademickim 2006/2007

 • Targi Pracy Politechniki Białostockiej 2007.
 • System zarządzania projektami w Kole Naukowym.
 • Lean Manufacturing w firmie KART cz. I.
 • Analiza rynku sektora mięsnego dla IPH w Białymstoku.

                                                                                                                                                            

Od 25 października rozpoczęliśmy rekrutację nowych członków Koła. Ogłoszenie można zobaczyć na Wydziale Zarządzania jak i również na naszej stronie internetowej SKN Organizacji i Zarządzania Formacja. 28 października oficjalnie zakończyliśmy projekt badania poziomu motywacji wśród pracowników Resturacji Kawelin i Hotelu Esperanto.