Koło Naukowe "Jesteś Zwycięzcą"

Koło Naukowe "Jesteś Zwycięzcą"

Koło Naukowe „Jesteś Zwycięzcą!” powstało w maju 2015 r. Członkiem Koła mógł/może zostać każdy student lub doktorant Politechniki Białostockiej, którego kandydatura jest pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Koła.


Cele Koła są realizowane poprzez:

 • zapoznanie się najnowszą wiedzą z zakresu psychologii, psychologii społecznej, socjologii, rozwoju osobistego;
 • organizację i udział w konferencjach, sympozjach, zebraniach naukowych, szkoleniach oraz seminariach związanych z celami działalności Koła;
 • współpracę z organizacjami i firmami szkoleniowymi;
 • współpracę i uczestnictwo członków Koła w pracach badawczo-naukowych prowadzonych przez pracowników Politechniki Białostockiej;
 • organizowanie warsztatów związanych z psychologią, psychologią społeczną, socjologią, rozwojem osobistym;
 • organizowanie wyjazdów na szkolenia związane z profilem działalności Koła;
 • współpracę z mediami, radiem, prasą;
 • organizację imprez sprzyjających rozwojowi umiejętności miękkich;
 • utworzenie i prowadzenie strony i internetowej Koła.

Przewodniczący
Krzysztof Bujnarowski


                                        
 • Przygotowana prelekcja otwarta pt. "Umiejętności miękkie w biznesie" - w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (listopad 2015r.).
 • Przygotowana prelekcja otwarta pt. "Nowy Rok-Nowy Cel" (grudzień 2015r.).
 • Praca nad pewnością siebie oraz autoprezentacją wśród członków (zauważalny rozwój umiejętności).
 • Trening umiejętności miękkich oraz zarządzania czasem.
 • Publikacje w "E-biuletynie" Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.
 • Współorganizacja prelekcji "Jak zbudować biznes, czyli Journey to Success" - gość specjalny Dyrektor Generalny DSA Investment SA Grzegorz Górak (marzec 2016).
 • Reprezentacja Wydziału Zarządzania i Koła Naukowego "Jesteś Zwycięzcą" na konferencji Human Business na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku (marzec 2016).
 • Organizacja prelekcji "Wpływ świadomości i podświadomości na nasze życie" - gość specjalny Kamil Bartoszewicz (maj 2016).
 • Reprezentacja Koła podczas Parady Studentów (Juwenalia Białystok; maj 2016).
 • Współorganizacja Dnia Wydziału Zarządzania - Koło zorganizowało prelekcję "Interpretacja - nadawanie znaczenia" - gość specjalny Lechosław Chalecki (Szkoła Inspiracji) (czerwiec 2016).
 • Projekt "Ludzie Białegostoku" - krótkie wywiady z mieszkańcami Białegostoku umieszczane na stronie http://www.facebook.com/LudzieBialegostoku/ (od maj 2016 do dnia dzisiejszego).

                                             
 • Inicjowanie spotkań z przedsiębiorcami - jako efekt wymiana doświadczeń, staże, oferty pracy dla studentów Wydziału Zarządzania.
 • Spotkanie z przedstawicielem firmy SoftwareHut, który opowie o zarządzaniu projektami IT oraz powstawaniu oprogramowania (metodyka scrum). Organizacja konkursu sponsorowanego przez firmę SoftwareHut: bilet na szkolenie o wartości 2000 zł. (16.11.2016 r.)
 • Kontynuacja rozpoczętego projektu "Ludzie Białegostoku".
 • Organizacja debat, konferencji i prelekcji.
 • Prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii społecznej.

                   

15 listopada 2016r. gościliśmy Łukasza Muszyńskiego - wieloletniego praktyka metodyki scrum, związanego na codzień z IT project managera, przedstawiciela firmy SoftwareHut Sp. z o.o.

Łukasz opowiedział nam o metodyce scrum, przedstawił tajniki pracy Scrum Mastera, zdradził sekrety software house'u oraz zachęcił do podążania w kierunku IT.

Wydarzenie odbyło się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.