20grudnia

Spotkanie Opłatkowe na Wydziale Inżynierii Zarządzania

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin14:30

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.

Szczegóły