Biuletyn Informacji Wydziałowej (BIW) zawiera uchwały Rady Wydziału podejmowane na kolejnych posiedzeniach. Celem BIW jest zapewnienie pracownikom i studentom Wydziału Zarządzania dostępu do bieżącej informacji o sprawach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Wydziału.

POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU  

19 kwietnia 2017 rok

Dokumenty

22 marca 2017 rok

Dokumenty

1 marca 2017 rok

Dokumenty

15 lutego 2017 rok

Dokumenty

11 stycznia 2017 rok

Dokumenty

       

14 grudnia 2016 rok

Dokumenty

9 listopada 2016 rok

Dokumenty