Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych

Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych

Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych funkcjonuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej od września 2002 roku. W Katedrze zatrudnionych jest 15 pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych. Zainteresowania badawcze pracowników Katedry skupiają się wokół: ekonomii menedżerskiej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą, polityki gospodarczej, prawa, makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz psychologicznych, kulturowych, socjologicznych i etycznych aspektów zarządzania.

Pracownicy Katedry prowadzą m.in. badania mające na celu rozpoznanie kulturowych determinant rozwoju społeczno-gospodarczego Podlasia, regionu wielokulturowego. W 2007 roku podjęto pracę statutową Kapitał kulturowy Podlasia. Prace badawcze prowadzone są w trzech płaszczyznach: gospodarczej, społecznej i kulturowej. Obecnie, pod kierownictwem prof. nzw. dra hab. Jerzego Paszkowskiego, realizowana jest praca statutowa pt. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Ponadto, dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz realizuje projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pod nazwą Ekonomiczne konsekwencje procesów integracji regionalnej na obszarze WNP.

Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych współpracuje z:
  • Katedrą Filozofii i Kulturologii (Wydział Ekonomii) Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu (Białoruś),
  • Uniwersytetem Technicznym im. Gedymina w Wilnie (Litwa),
  • Narodowym Uniwersytetem Politechniką Lwowską (Ukraina),
  • The University of Nice Sophia Antipolis, Nicea (Francja).
  •                        
  •                 

Rezultatem powyższej współpracy są cykliczne międzynarodowe konferencje naukowe organizowane przez Katedrę, w których uczestniczą współpracujące uczelnie. Dotychczas Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych zorganizowała siedem takich konferencji. Pracownicy Katedry uczestniczą również w corocznych, międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu. W ramach prowadzonej współpracy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Brześciu odbywają się również wymiany studentów.

Pracownicy Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych powoływali i wchodzą w skład władz białostockich oddziałów ogólnopolskich towarzystw naukowych: Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (dr Agnieszka Konopelko, członek zarządu) i Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, członek zarządu).

                                               
Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. Marek Rutkowski Adiunkt -
dr Tomasz Madras Adiunkt -
dr Alina Borowska Adiunkt -
dr Mirosława Czerniawska Adiunkt -
dr Agnieszka Konopelko Adiunkt -
dr Mirosława Laszuk Adiunkt -
dr Łukasz Nazarko Adiunkt
dr Ewa Rollnik-Sadowska Adiunkt -
dr Andrzej Smolarczyk Adiunkt -
dr Elżbieta Skąpska Adiunkt -
dr Krystyna Zimnoch Adiunkt -
dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka Asystent - -
dr Agnieszka Piekutowska Asystent -
dr Joanna Szydło Asystent -

Brak aktualności