Katedra Informatyki Gospodarczej

Katedra Informatyki Gospodarczej

Katedra Informatyki Gospodarczej Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej powstała w 1999 roku z inicjatywy prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusza Nazarko.

Misją Katedry Informatyki Gospodarczej jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, projektów wdrożeniowych oraz kształcenie studentów w obszarze eksploracji i analizy danych biznesowych, zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających funkcjonowanie organizacji, zarządzania procesami, e-biznesu, transformacji e-administracji (t-government), digital economy.

Działalność badawcza Katedry obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu zastosowań w zarządzaniu metod ilościowych, systemów informatycznych zarządzania, podejścia procesowego, modelowania procesów biznesowych, prognozowania gospodarczego, gospodarki elektronicznej, wizualizacji danych. Wiele z dotychczas uzyskanych wyników stanowiło przedmiot krajowych i zagranicznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych i innych opracowań (biblioteka.pb.edu.pl). Zaplecze Katedry stanowią specjalistyczne laboratoria komputerowe oraz pracownie zdalnego kształcenia.

Katedra jest wiodącą jednostką dla specjalności informatyka gospodarcza i logistyka. Absolwenci tej specjalności, dzięki zdobytej wiedzy specjalistycznej, a szczególnie dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym, posiadają kompetencje związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w praktyce gospodarczej. Wielu absolwentów tej specjalności znajduje pracę w przedsiębiorstwach,  instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, czy w administracji rządowej i samorządowej.

Od 2016 r. kierownikiem Katedry Informatyki Gospodarczej jest dr hab. inż. Waldemar Rakowski, prof. PB.  Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 13 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 4 pracowników administracyjnych i inżynieryjnych. Pracownicy katedry są członkami wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i instytucji naukowych i zawodowych.

Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Marcin Łupiński Adiunkt - -
dr hab. inż. Waldemar Rakowski, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
prof. dr inż. Andrzej Pawlak Profesor nadzwyczajny -
dr Artur Czech Adiunkt -
dr Katarzyna Dębkowska adiunkt -
dr Krzysztof Dziekoński Adiunkt -
dr inż. Ireneusz Jakuszewicz Adiunkt - -
dr inż. Arkadiusz Jurczuk Adiunkt
dr inż. Anna Olszewska Adiunkt -
dr inż. Maciej Dobrzyński Starszy Wykładowca -
dr inż. Wojciech Zalewski Starszy Wykładowca -
dr inż. Krzysztof Kamil Żur Asystent -

Brak aktualności